Jaar van het delen van hoop – De impact van COVID19 aanpakken

COVID19 heeft een aanzienlijke impact gehad op gezinnen over de hele wereld, en Oeganda is daarop geen uitzondering. Vooral kinderen werden geconfronteerd met uitdagingen zoals beperkte toegang tot onderwijs, scheiding van gezinnen en honger als gevolg van overheidsbeperkingen. De Bbaale Foundation, die zich inzet voor de ondersteuning van kwetsbare kinderen, heeft zich onvermoeibaar ingezet om deze problemen aan te pakken.

Impact van COVID19 op kinderen in Oeganda:

 1. Ontwrichting van het onderwijs: Door de overheid opgelegde beperkingen leidden tot schoolsluitingen, waardoor de toegang van kinderen tot onderwijs werd aangetast.
 2. Tienerzwangerschappen: Ruim 6000 tienermeisjes meldden zwangerschappen tijdens de lockdown.
 3. Toegenomen kindermisbruik: Lockdowns resulteerden in een toename van het aantal gevallen van kindermisbruik, waarvan sommige tot tragische gevolgen leidden.

Reactie van Stichting Bbaale:

 1. Basiszorgstimulansen: Het verstrekken van sanitaire artikelen, voedsel, kleding en zelfstudiemateriaal aan gesponsorde en kwetsbare kinderen.
 2. Lokale partnerschappen: Samenwerken met lokale partners om de langetermijneffecten op kinderen aan te pakken.
 3. Wekelijkse celvergaderingen: Ondersteunde bijeenkomsten waar kinderen baden, elkaar bemoedigden en werden opgeleid tot kinderambassadeurs.
 4. Pleegzorg bevorderen: Moedigde gezinnen aan om risicovolle en gescheiden kinderen op te vangen.
 5. Varkensproject: Een varkensstalproject gelanceerd om gezinnen die voor kwetsbare kleinkinderen zorgen, meer macht te geven.
 6. Medische zorginterventies: Ik heb begunstigde gezinnen geholpen bij het verkrijgen van toegang tot medische zorg tijdens de crisis.

Getuigenissen en verhalen:

 • Naziwa Julia: Deelde haar ervaring met het genieten van celvergaderingen, het vinden van steun en het deelnemen aan de landbouw.
 • Lawrence's verhaal: Benadrukte de uitdagingen van een jongen die na de scheiding van zijn gezin onderdak vond bij een ondersteunend echtpaar.

Toekomstige initiatieven:

 1. Kerstbijeenkomst: Een kerstviering plannen om contact te maken met kinderen en geschenken te geven.
 2. Schoolperiode 1: In afwachting van officiële bevestiging voor de terugkeer van alle kinderen naar school.

Dit rapport toont de veerkracht en toewijding van de Bbaale Foundation bij het bieden van essentiële steun en het creëren van duurzame initiatieven voor het welzijn van kwetsbare kinderen in Oeganda.