Contact Us

Contact

Telefoon
Nederland: +31 6 84 75 71 87
Oeganda: +256 783352110

kvk:  72431253

IBAN: NL14ABNA0846803615

Over ONs

Over ons

Bbaale Foundation is een Oegandese stichting die werd opgericht door Bryan S. Lwanga in Oeganda in 2015. Het doel van de stichting is om het leven van kwetsbare kinderen en jongeren te veranderen. Bryan groeide op in Bbaale, een klein gehucht in het Wakiso district.
Hoewel hij tegenwoordig in Nederland woont, heeft hij nog steeds een hart voor “zijn” mensen. Hij heeft met eigen ogen de nood gezien in zijn dorp; het stijgende aantal wezen en straatkinderen, hoge aantallen werkeloze jongeren en een gebrek aan kansen zorgde ervoor dat hij een visie kreeg om de mensen uit zijn district te ondersteunen, de jeugd in het bijzonder.

Hierom richtte hij in Oeganda de Bbaale Foundation op. Nu hij in Nederland is wil hij dit werk graag voortzetten en richtte hij samen met een aantal vrienden Stichting Bbaale op.

Stichting Bbaale heeft als doel het ondersteunen van de Bbaale Foundation. Hierdoor willen, met de hulp van onze lokale contacten, het leven van jongeren en kinderen veranderen. Samen ondersteunen, onderwijzen, motiveren en inspireren we de jonge mensen uit Wakiso om ze zo hoop en perspectief te bieden. Met als doel dat er een nieuwe generatie is met kans, leiders, ondernemers en zelfstandige individuen die zelf ook weer een positieve impact kunnen maken op de samenleving om hen heen.

VISIE

Het veranderen van de levens van kwetsbare kinderen en jongeren

ONZE MISSIE

Door onderwijs en investeren jonge mensen ondersteunen naar zelfstandigheid, zodat armoede geen kans krijgt.

Wil jij een positieve verandering brengen in het leven van een kind?

Vragen?

Neem contact met ons op

Onze Projecten

Familie gerichte zorg

Op dit moment zamelt stichting Bbaale geld in om een centrum te bouwen voor de eerste opvang van thuisloze kinderen. Vanuit hier zoeken gaan we verder op zoek naar een definitiefveilig thuis voor hen. We proberen waar mogelijk kinderen te herenigen met hun ouders of anders onder te brengen bij hun eigen familie. Wanneer dit niet mogelijk is zoeken we een geschikt pleeggezin. Daarnaast houden onze sociale werkers toezicht op de kinderen en ondersteunen we ze op financieel en sociaal vlak.

Op dit moment ondersteunen we 8 kinderen die zijn ondergebracht in liefhebbende pleeggezinnen. Ze krijgen financiële ondersteuning en worden begeleid door mentoren. Met jou steun kunnen we meer kinderen ondersteunen!

Wil je meer weten? Neem contact op of kijk op onze impact voor de laatste updates.

Onze Impact

OKOTS Verhaal

Okot is een jonge man uit Gulu, een provincie in het noorden van Oeganda, die naar Kampala kwam op zoek naar een beter leven. Hij kwam naar Bbaale Foundation en kreeg een training van 4 maanden tot timmerman. Door ons microkrediet kon hij een lening krijgen van 750,000 Oegandese shilling, gelijk aan ongeveer 250 euro, om een klein bedrijfje te starten.

Op dit moment kan hij zijn levensonderhoud betalen door zijn bedrijfje en hij kon ook zijn lening terugbetalen.

Welkom Bij
StichtinG

BBAALE

Stichting die levens verandert

ONDERSTEUN

WAT DOEN WE?

HOE KAN IK HELPEN?

Over ons

Stichting Bbaale is een organisatie die zich inzet voor betere kansen voor kwetsbare kinderen en jongeren. Volgens UNICEF zijn er meer den 2 miljoen wezen in Oeganda. Armoede, slechte gezondheidszorg, kindermishandeling, onvoldoende onderwijs en werkeloosheid zijn problemen die veel van hen elke dag onder ogen moeten zien.

Wij weten dat kinderen de toekomst zijn en geloven daarom dat wezen een straatkinderen een veilige plek zouden moeten hebben om te wonen en een kans op onderwijs verdienen. Om dit te bereiken werken we samen met onze lokale contacten in het Wasiko district.

Met hun hulp kunnen we deze kinderen en jongeren een thuis bieden binnen gezinnen en ze leren onafhankelijk te worden door ze verschillende mogelijkheden te bieden. Onder andere door ze een ambacht te leren, onderwijs te faciliteren, ze te coachen en ze financieel te ondersteuning, bijvoorbeeld voor medische zorg. Op deze manier krijgen ze een kans om zichzelf te ontwikkelen en bieden wij de hoop op een betere toekomst.

VRagen?
Neem contact met ons op

Contact Us

CONTACT INFORMATION

Phones: Netherlands: +31-684-757-187
Uganda: +256-783352110

Kvk :72431253

IBAN: NL14ABNA0846803615

About Us

More About Us

Bbaale Foundation was founded by Bryan S Lwanga, it’s sole purpose is to transform lives of vulnerable children and youths. Bryan grew up in Bbaale, a small village in the Wakiso district.
Although he  is not living there anymore ,he still has a heart for his people, the urgent need of the increasing number of orphans and street children and the high rate of  youth unemployment led to a vision to support people from this area especially the children and youths.

Working together with local people, we try to make a change for better lives.

Bbaale Foundation wants to support, educate, motivate and inspire youths and children of Wakiso with an aim of driving them to success. This will ultimately result into competent leaders, entrepreneurs and self-reliant individuals who will then help to bridge the unemployment gap and as well be productive to the society.

VISION

To transform  lives of vulnerable children and youths.

OUR MISSION

To eradicate extreme poverty through education and empowering  youths to be self-reliant.

Make a Donation Today and Help a Child in Need

Have any Questions?
Get in Touch with Us

You can Also Emails Us From the Contact Page

Our Projects

Family based alternative care

Bbaale Foundation is  raising funds to build an emergency foster care center that will house a number of children while working on finding a safe and permanent home. If possible children are reunited with their own parents or families or else they are placed in foster families. We will provide monitoring by trained social workers as well as   financial and social support to maintain stability.

At the moment we already support 8 children that are in loving foster families. We also provide them with mentorship programs and essential needs. With your support we can expand this number and provide care to more children in need.

If you want to know more about this, contact us or check out Our Impact for the latest updates.

Our Impact

OKOT’S STORY

Okot is a young man from Gulu, who came to Kampala in search for opportunities. He came to Bbaale Foundation and underwent a 4 months training in carpentry, through our micro-finance scheme, he received a small loan of 750,000 Uganda shillings which is equivalent to 300 US dollas to start a small business.

He is currently running his own business, which allows him to pay for his living expenses. In addition,  he was able to pay back his loan.

Welcome to
BBaale Foundation

Non-Profit Organization That Changes Lives Positively

FUNDS GUARANTEED

WHAT IS THE CAUSE?

How to Help?

About Us

Bbaale Foundation is a non-profit organization committed to transforming lives of vulnerable children and youths. According to UNICEF Uganda has more than 2 million orphans. Poverty, poor healthcare, child abuse, lack of education and unemployment are problems many of them face each day.

We know that children are the future and therefore believe  that orphans and street kids should have a safe place to live and a chance to be educated. To achieve this we are working with local people in the Wakiso district.

With the help of local people, we locate these children and youths in families and empower them to be self-reliant by providing  various services, these includes  vocational training’s, educational programs, counseling, medical services  financial support and many more. This way, they get a chance to develop their skills and create hope for a brighter future.

 

Have any Questions?
Get in Touch with Us

You can Also Emails Us From the Contact Page

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search